TODISTUS KUNTOON, PÄÄTTÖTYÖ VALMIIKSI!

KADONNEET KOULULAISET JA OPISKELIJAT

Kuvahaun tulos haulle Pirkko Nurmi

Oppilasta ei saa koulussa unohtaa. Ihmisestä ei saa tulla näkymätöntä! Se on sivistynyttä heitteillejättöä, jota alkaa esiintyä jo peruskoulussa! (HS,  Kadonneet koululaiset. 31.5.2020, s.48)

Hyvä opiskeluilmapiiri ja luottavainen vuorovaikutus on tärkein oppimisen tuki niin lähi- kuin etäopetuksessa. Lasten ja nuorten koulutus on monin tavoin haastavaa. 

Sellainen opetus, jossa opettaja vain antaa tehtäviä, jotka ehkä käy myöhemmin läpi, mutta ei puutu opiskelijoiden ongelmiin eikä anna henkilökohtaista palautetta, ei tuota koskaan kunnon tulosta, sillä hän ei huomioi erilaisia oppijoita. Hyvät oppijat eivät saa hyödyllistä lisähaastetta eivätkä heikot oppijat saa lisätukea.

Joskus dialoginen este on opiskelijassa, joka ei tule kontaktiin tai ei kerro ongelmistaan oppimisessa ja elämämänkentässään.

Kaikki ovat erilaisia oppijoita - ja erilaisia opettajia.

OAJ:n edustajan televisiossa lausuma kommentti  kevään peruskoulujen aloituksen "turhuudesta" kahdeksi viimeiseksi viikoksi oli siksi eriskummallinen.

Vaikka opettajat olisivatkin jo käyneet kaikki asiakokonaisuudet läpi ja pitäneet kokeen, se ei tarkoita, että asiat osattaisiin kunnolla. 

OAJ:ssa siis edelleen ajattellaan enemmän opettamista kuin OPPIMISTA(Epäilen kyllä, ehdittiinkö näissä poikkeusoloissa kunnolla opettaakaan kaikkea.)

Nyt useimmat opettajat maassamme käsittääkseni kuitenkin  kartoittavat osaamista ja  koettavat selvittää poikkeusoloissa syntyneitä oppimiseen liittyneitä ongelmatilanteita ja poissaoloja. 

Opettajan on AINA tarpeellista keskustella hukassa tai oppimisvaikeuksissa olevan opiskelijan tilanteesta ensin ryhmänohjaaajan ja sitten erityisopettajan kanssa.

ERITYISOPISKELIJOILLA ON  (HOJKS), josta opettajan todella kannattaa ottaa  selvää ja kysyä tarvittaessa apua erityisopettajalta ja oppilashuoltoryhmältä.

Ajantasainen ja tuloksekas  oppimista ja koulunkäyntiä tukeva yhteistyö ryhmänohjaajan, oppilashuollon, erityisopetuksen ja koulun ulkopuolisten oppimiseen ja sen tuloksiin liittyvien sidosryhmien kanssa osoittautui väitöstutkimuksissani läpäisyn parantamisessa hyvin tärkeäksi ja tuloksekkaaksi, mutta se ei näytä uusissa tutkimuksissa aukeavan lisää.

Sektoreiden välistä yhteistyötä asioiden ratkomisessa korostaa myös Turun yliopiston professori, opetusneuvos Niina Junttila tutkittuaan kauan nuorten yksinäisyyden huomaamista ja ennaltaehkäisyä.

Työnjako ja yhteistyö kouluissa korostuvat ongelmatilanteissa. Kaikkien ei tarvitse selvittää kaikkea, kunhan saatu uusi opiskelijan tilanteeseen liittyvä tieto aina siirtyy sitä arkityössään tarvitseville mahdollisimman nopeasti - "keinolla millä hyvänsä". Kaikki opiskelijat eivät tule luottavaisesti ongelmistaan kertomaan, heidät pitää pysäyttää. Eksyneet lampaat otetaan yhdessä kiinni. Sataa poissaolotuntia ei saa tulla!

Väitöstutkimukseni tulosten ja kokemukseni perusteella pohdin mielelläni kanssanne (digitaalisesti, miten vaikea oppilashuoltotyö ja vastuut juuri teidän oppilaitoksessanne voidaan jakaa joustavasti ja miten vähillä resursseillakin saadaan yhdessä luotua hyvä  ja turvallinen opiskeluilmapiiri, jolloin saadaan myös tuloksia ja voidaan hyvin. Aloitin kouluttajana virkani ohella jo kasvatustieteen lisensiaattina  vuonna 2006 ja väiteltyäni sosiaalipolitiikassa keväällä 2009 olen toiminut freelancerina. katso "väitöskirja" ja"asiakkaat"- valikko). 

Ottakaa digiyhteyttä, niin pohditaan, miten  juuri teidän henkilöstöllenne saataisiin yhteistyötä tekemällä joustava, toimiva ja tuloksekas toimintamalli, jolla koulu pysyy menestyksekkäästi tulevaisuuden yhteiskunnan tuloksentekijänä.

Opiskelija, ota yhteyttä, jos sinulla on vaikka opinnäytteen kanssa ongelmia. 

Kuvahaun tulos haulle Pirkko Nurmi Pohditaan yhdessä!  

Ystävällisesti,

Pirkko Nurmi

FT, KL, THM, LiK, opinto-ohjaaja, sosiaalipsykologian opettaja

Kirjallisuus:

Nurmi, P (2009) Opettaja kouluhyvinvoinnin edistäjänä. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 170, ISBN 978-951-27-1229-8. (Teos sähköisenä valikossa yllä kohdassa "Väitökseen liittyvät tapahtumat" ja myös kirjastoissa.) 

Nurmi, P. (2002) Välkky ja Tumpelo. Ohjaustarpeen kartoitustutkimus. ISBN952-9533-63-2. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun julkaisusarja,A1/2002 (lisensiaatin opinnäytetyö, kirjastoissa). 

KOULUTUKSEN LÄPÄISYN PARANTAMINEN, PÄÄTTÖTÖIDEN ,GRADUJEN, LISUREIDEN JA VÄITÖSKIRJOJEN TIETEELLISTÄ, TEKNISTÄ JA HENKISTÄ TYÖNOHJAUSTA