TODISTUS KUNTOON, PÄÄTTÖTYÖ VALMIIKSI!

IMG_20161115_225725.jpg

OPPIMISEN JA  ARVIOINNIN DIALOGI OPISKELIJAN KANSSA

Oppimisdialogi on mahdollista vain kaksin tai pienryhmässä. Isossa ryhmässä on tärkeää ottaa ystävällistä ja rohkaisevaa katsekontaktia mahdollisimman monen kanssa ja tehtäviä tehdessä kierrellä luontevasti neuvomassa, kun työ ei näytä sujuvan. Opiskelijat tietävät opettajan välittävän.

Henkilökohtaistaminen on dialogisuutta, jossa oleellista on kuuntelu, ei puhe.

Liian usein tapahtuu niin, että opettajat käyvät kaikki asiakokonaisuudet läpi ja pitävät kokeen, jota korjatessaan ihmettelevät, kun ei asioita osattu. Silloin viimeistään pitäisi harrastaa kuuntelevaa oppimisdialogia edes epäonnistuneiden kanssa. 

Tukiopetus olisi usein tarpeen, ainakin erilaiset henkilökohtaiset lisäharjoitustehtävät,  jotka katsotaan opiskelijan kanssa yhdessä.

Ongelman ydin on se, että ajatellaan enemmän OPETTAMISTA omana työvelvollisuutena kuin opiskelijan OPPIMISEN tukemisena. Aina ei myöskään opetuksessa tarpeeksi selvästi painoteta eli fokusoida tärkeimpiä asioita.

Niiden tärkeiden asioiden oppiminen ja täydentäminen on nyt se juttu! "Miten tästä voi selvitä kunnialla?" kysyy tunnollinen opettaja ja varsinkin koulun esimies.

Hyvä uutinen on se, että kouluissa on koetettu  jotenkin ottaa selvää näistä oppimisvajeista ja paikata niitä. Tähän tarkoitukseen on saatu lisärahoitustakin. MUTTA: tuen pitää olla henkilökohtaista. Ei hyödytä toistaa samoja asioita samalla tavalla kaikille, vaikka kertaus onkin opintojen äiti. (Se on sitä, jos on ymmärtänyt asian ensimmäisellä kerralla.)

Nyt täytyy kysyä, "mikä on sinulle vaikeaa", "miten opiskelet" - ja paneutua yksilöllisiin oppimisongelmiin! Se vaatii uudenlaista lähestymistä ja ongelmanratkaisua. Aikaa kuitenkin säästyy, kun apu täsmentyy.

Muuten: nuoret älyävät usein vaikean asian sen jo ymmärtäneelta vertaiseltaan paremmin kuin opettajan puheesta! Kannattaa kokeilla!

JAKSO- JA PÄÄTTÖARVIOINTI sisältää toivottavasti myös dialogia opiskelijan kanssa. Onneksi arvosanoille on kriteerit, mikä helpottaa mm. opiskelijoiden oman tavoitearvosanan asettamista, sikäli kun kriteerit kerrotaan kattavasti opiskelijoille jokaisen kurssin alussa!!!

Opiskelijan osaamisen itsearviointi kriteerien valossa antaa opettajalle edellytyksiä keskustella hänen kanssaan tarkemmin arvosanasta ja myös siitä, miten sitä voisi koettaa saada paremmaksi.

Arviointikeskustelua luonnollisesti käydään pitkin vuotta joka jakson alussa ja lopussa. Myös työssäoppimisjaksoilla, joilla on sovitut oppimiskriteerit.

Opiskelija voi asettaa omat tavoitteensa arvioinnin perusteiden mukaan. Oma kokemukseni on, että aika harva arvioi osaamisensa jakson lopussa yläkanttiin silloin, kun kriteerit ovat selkeät. (Tunnilla aktiivinen toki voi niin tehdäkin.)

Kannustamista tarvitsevat he, jotka tavoittelevat vain alinta arvosanaa, koska eivät usko itseensä tai ymmärrä tavoitteiden sisältöä. Sen vuoksi joka jakson tavoitteet ja arviointikriteerit pitää selkeästi selvittää jakson alussa. Arvioinnin mystiikka poistuu... Toivottavasti opettajiltakin!

Opiskelijat voivat tehdä itsearvion paperille ja antaa opettajalle jakson alussa kuultuaan ja ymmärrettyään, mitä pitää osata, jotta saa ykkösen, kakkosen jne... ja jakson lopussa samoin.

Ei ole opettajalle suuri vaiva verrata omaa arviointia opiskelijan arvioihin ja tarpeen vaatiessa keskustella niistä. Olen kokeillut muutaman vuoden. Eivät poikenneet toisistaan paljoa, kun tiesivät kriteerit.

TÄMÄ ON SUURI MAHDOLLISUUS TAVOITTEELLISELLE  OPPIMISELLE, OPETTAMISELLE JA REILULLE ARVIOINNILLE!

Oppilashuolto on kovilla, sillä oppilashävikki on pahentunut. Opiskelija masentuu helposti, jos kokee, ettei hänestä koulussa välitetä. "Miksi menisin sinne haukuttavaksi", hän saattaa ajatella.

Pitääkin tarkkaan miettiä, että nuoren  kanssa todella keskustelee auttamishaluisena oppimisen ongelmista  eikä vain jankuta poissaoloista - niiden syistä kyllä pitää kysyä. Ei pidä syyllistää ketään, ei opiskelijaa ja kotia - eikä opettajaakaan.  Se ei edistä asiaa.

Opettaja on kuitenkin aina oppimis- ja arviointidialogin toinen subjekti, siis vaikeuksienkin toinen osapuoli, ja siksi myös hän tarvitsee apuaHän saa sitä koulun sisäisiltä ja ulkoisilta asiantuntijoilta. Nyt yritetään kaikki yhdessä eteenpäin!

Lisätutkimukset tästä kriteeriperusteisesta arvioinnista,  opettajien avuntarpeesta ja sen laadusta sekä ohjauksen yhteistyöstä ovat tarpeen! Koulukohtaisen kartoituksen voi tehdä oppilaitos itse rehtorin aloitteesta. 

Aloitin juuri näiden tutkimuksiini (alla) kuuluvien asioiden kouluttajana virkani ohella jo kasvatustieteen lisensiaattina  vuonna 2006 ja väiteltyäni sosiaalipolitiikassa keväällä 2009 olen toiminut freelancerina, nyt näillä kotisivuilla. katso "väitöskirja" ja"asiakkaat"- valikko). 

Ottakaa digiyhteyttä, niin minä soitan teille ja pohditaan maksuttomasti, miten  juuri teidän henkilöstöllenne saataisiin erilaista sisäistä ja ulkoista yhteistyötä tekemällä joustava, toimiva ja tuloksekas toimintamalli, jonka avulla koulu pysyy menestyksekkäästi tulevaisuuden yhteiskunnan tuloksentekijänä.

Opiskelija, ota yhteyttä, jos sinulla on vaikka opinnäytteen kanssa ongelmia. Soitan sinulle, kun annat numerosi yhteydenottolomakkeella.
  Kuvahaun tulos haulle Pirkko NurmiPohditaan - aluksi maksuttomasti!  
Ystävällisesti,
Pirkko Nurmi
FT, KL, THM, LiK, opinto-ohjaaja, sosiaalipsykologian opettaja

Kirjallisuus:Nurmi, P (2009) Opettaja kouluhyvinvoinnin edistäjänä. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 170, ISBN 978-951-27-1229-8. (Teos sähköisenä valikossa yllä kohdassa "Väitökseen liittyvät tapahtumat" ja myös kirjastoissa.) Kuopion yliopisto.

Nurmi, P. (2002) Välkky ja Tumpelo. Ohjaustarpeen kartoitustutkimus. ISBN952-9533-63-2. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun julkaisusarja,A1/2002 (lisensiaatin opinnäytetyö, kirjastoissa).

Nurmi, P. (1991) Terveyskasvatusintervention vaikutus pohjois-karjalaisten ammattikoululaisten tupakointiin, päihteidenkäyttötottumuksiin ja niihin liittyviin asenteisiin.  Opinnäytetutkielma. Terveydenhuollon koulutusohjelma, kansanterveyden suuntautumisvaihtoehto, yleislääketieteen ja kansanterveystieteen laitos. Kuopion yliopisto, (gradu, kirjastoissa).


Facebook

LinkedIn

Twitter 
KOULUTUKSEN LÄPÄISYN PARANTAMINEN, PÄÄTTÖTÖIDEN ,GRADUJEN, LISUREIDEN JA VÄITÖSKIRJOJEN TIETEELLISTÄ, TEKNISTÄ JA HENKISTÄ TYÖNOHJAUSTA