TODISTUS KUNTOON, PÄÄTTÖTYÖ VALMIIKSI!

IMG_20161115_225725.jpgDialogi on läheinen pienryhmäpalaverissa - suuri ryhmä on ongelmallinen opettajajohtoisena

 

OPPIMISDIALOGI TOISELLA ASTEELLA

opiskelijaa ei saa koulussa unohtaa "omilleen", vaikkei hän ilmesty kouluun tai on passiivinen. On pyrittävä kaikin keinoin kontaktiin, muuten toiminta on instituutionaalista sivistynyttä heitteillejättöä, jota alkaa esiintyä jo peruskoulussa! (HS,  Kadonneet koululaiset. 31.5.2020, s. 48)

Sellainen etä- tai lähiopetuskaan ei ole vuorovaikutteista, jossa opettaja vain antaa tehtäviä, jotka ehkä käy myöhemmin läpi, mutta ei puutu yksittäisten opiskelijoiden ongelmiin eikä anna henkilökohtaista palautetta. Hyvät oppijat eivät saa hyödyllistä lisähaastetta eivätkä heikot oppijat saa lisätukea. Kaikki ovat erilaisia oppijoita - ja erilaisia opettajia. Henkilökohtaistaminen on dialogisuutta.

Liian usein käy niin, että opettajat käyvät kaikki asiakokonaisuudet läpi ja pitävät kokeen, mutta ihmettelevät, kun ei asioita osattu. Silloin viimeistään pitäisi harrastaa henkilökohtaista oppimisdialogia epäonnistuneiden kanssa. Tukiopetuskin olisi tarpeen, ainakin erilaiset lisäharjoitustehtävät, jotka katsotaan yhdessä.


Ongelman ydin on se, että ajatellaan enemmän opettamista kuin OPPIMISTA

Koronan aikana monelle opiskeljalle on syntynyt isoja oppimisvajeita. Niiden täydentäminen on nyt se juttu! Kuka lomalla tukee ongelmissa, jos/kun ei opi yksin?

Opettaja voi AINA keskustella hukassa tai oppimisvaikeuksissa olevan opiskelijan tilanteesta määrätietoisesti myös ryhmänohjaajan, erityisopettajan ja kuraattorin kanssa. Alaikäisten huoltajien kanssa neuvotellaan tietenkin, myös toisella asteella!

ERITYISOPISKELIJOILLA ON (HOJKS), jollainen VOIDAAN OPPIMISVAIKEUKSIEN TAKIA  TEHDÄ KESKEN VUOTTAKIN . Tällaisista henkilökohtaisista oppimis- ja opiskelusuunnitelmista opettajan todella kannattaa ottaa  selvää ja kysyä tarvittaessa apua erityisopettajalta ja oppilashuoltoryhmältä.

Kopioi googlen osoitekenttään: https://vanhempainliitto.fi/blogi/miten-hojks-tukee-lapseni-oppimista/

Ajantasainen ja tuloksekas  oppimista ja koulunkäyntiä tukeva yhteistyö ryhmänohjaajan, oppilashuollon, erityisopetuksen ja koulun ulkopuolisten oppimiseen ja sen tuloksiin liittyvien sidosryhmien kanssa osoittautui väitöstutkimuksessani läpäisyn parantamisessa hyvin tärkeäksi ja tuloksekkaaksi, mutta se ei näytä uusissa tutkimuksissa aukeavan lisää. Opettaja on aina itse oppimisdialogin toinen subjekti, siis vaikeuksien toinen osapuoli, hänkin tarvitsee apua.

Lisätutkimukset tästä ohjausyhteistyöstä, opettajien avuntarpeesta ja sen laadusta ovat tarpeen! Koulukohtaisen kartoituksen voi tehdä oppilaitos itse rehtorin aloitteesta.

Aloitin kouluttajana virkani ohella jo kasvatustieteen lisensiaattina  vuonna 2006 ja väiteltyäni sosiaalipolitiikassa keväällä 2009 olen toiminut freelancerina. katso "väitöskirja" ja"asiakkaat"- valikko). 

Ottakaa digiyhteyttä, niin minä soitan teille ja pohditaan, miten  juuri teidän henkilöstöllenne saataisiin erilaista sisäistä ja ulkoista yhteistyötä tekemällä joustava, toimiva ja tuloksekas toimintamalli, jonka avulla koulu pysyy menestyksekkäästi tulevaisuuden yhteiskunnan tuloksentekijänä.

Opiskelija, ota yhteyttä, jos sinulla on vaikka opinnäytteen kanssa ongelmia. Soitan sinulle, kun annat numerosi yhteydenottolomakkeella.

  Kuvahaun tulos haulle Pirkko NurmiPohditaan yhdessä!  
Ystävällisesti,
Pirkko Nurmi
FT, KL, THM, LiK, opinto-ohjaaja, sosiaalipsykologian opettaja

Kirjallisuus:Nurmi, P (2009) Opettaja kouluhyvinvoinnin edistäjänä. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 170, ISBN 978-951-27-1229-8. (Teos sähköisenä valikossa yllä kohdassa "Väitökseen liittyvät tapahtumat" ja myös kirjastoissa.) 

Nurmi, P. (2002) Välkky ja Tumpelo. Ohjaustarpeen kartoitustutkimus. ISBN952-9533-63-2. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun julkaisusarja,A1/2002 (lisensiaatin opinnäytetyö, kirjastoissa).

Facebook

LinkedIn 
KOULUTUKSEN LÄPÄISYN PARANTAMINEN, PÄÄTTÖTÖIDEN ,GRADUJEN, LISUREIDEN JA VÄITÖSKIRJOJEN TIETEELLISTÄ, TEKNISTÄ JA HENKISTÄ TYÖNOHJAUSTA