Erilaiset kohtaamiset koulussa

Tutkinnot ja opinnäytetöiden aiheet

2009       Filosofian tohtori, Ph.D.

                  (Kuopion yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Väitöskirja aiheesta OPETTAJA KOULUHYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ. Toisen asteen opettajat dialogisuutensa ja autenttisuutensa sääntelijöinä.

2002       Kasvatustieteen lisensiaatti, Lic.Ed.

                  (Tampereen yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta)

Lisensiaatintyö aiheesta VÄLKKY JA TUMPELO. Itseohjatun oppimisen valmiuksien suhde opintomenestykseen liiketalouden ensimmäisen vuoden opiskelijoilla. - Ohjaustarpeen kartoitustutkimus

1995       Opetushallinnon tutkinto, Examination of Administration (OPH)

1991       Terveydenhuollon maisteri, kansanterveystiede, Master of Common Health

                  (Kuopion yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kansanterveys, terveyskasvatus)

Pro Gradutyö aiheesta Terveuskasvatusintervention vaikutus pohjois-Karjalaisten ammattikoululaisten tupakointiin, päihteidenkäyttötottumuksiin ja niihin liittyviin asenteisiin.

1984       Oppilaanohjaaja, Student Councellor

                  (Helsingin yliopisto)

1972         Liikunnanopettaja LiK  Physical Education Teacher

                  (Jyväskylän yliopisto)

 

Erillisiä arvosanoja - other studies

1999       Syrjäytymisen varhainen tunnistaminen ja tukitoimet 5ov (Kuopion kesäyliopisto)

1998       Sosiaalipsykologian cum laude -opinnot (Kuopion avoin yliopisto)

1998       Erityisiä koulutustarpeita omaavien oppijoiden ohjaus 5 ov (Jyväskylän amk)

                Erityispedagogiikan approbatur (Jyväskylän yliopisto)

                Sosiologian approbatur (Jyväskylän yliopisto)

                           

TODISTUS KUNTOON, PÄÄTTÖTYÖ VALMIIKSI!