Erilaiset kohtaamiset koulussa

Työkokemus

2009 väitöksen jälkeen freelancerina

LUENTOJA JA KOULUTUKSIA YMPÄRI SUOMEN

Seuraavat aiheet ja asiantuntijuusalueet (toteutuneita luento- ja koulutusaihepiirejä kohdassa "asiakkaat".

 • myötätuntoinen, kannustava ja kriteeriperusteinen opettaminen
 • nuorten syrjäytymisen ehkäisy koulussa
  • koulun oma dialoginen yhteistoimintamalli moniammatillista työtä tukemassa 
  • ryhmänohjaajien yhteistoiminnallinen koulutus 
  • opiskelijoiden itsearvioinnin kehittäminen ja kannustava tavoitteiden asettaminen
  • henkilökohtaistaminen opetuksessa ja arvioinnissa
 • vuorovaikutus ja yhteisöllisyys eri toimijoiden kesken
 • kouluhyvinvoinnin rakentaminen yhdessä
 • huoltajat koulun kasvatuskumppanina

  TUTKIMUSMATKOJA PERUSKOULUUN luennoitsijatoimen ohella

  eli sijaisuuksia ala- ja yläasteelle säännöllisesti, jotta ymmärtäisin, miksi toisella asteella on vaikeuksia ja mitä siellä pitää kerrata ja korostaa opintojen alussa.

  1973 - 2009 Liiketalouden Kuopion yksikössä  ja Savonia-amk:ssa

  KOULUASTEIDEN EROTTUA ERI KUNTAYHTYMIKSI

  •  OPINTO-OHJAAJA, RYHMÄNOHJAAJIEN JA OPINTO-OHJAUKSEN VETÄJÄ

  • Toisen asteen lehtorina: sosiaalipsykologia, työyhteisötaidot (myös ilta- ja aikuisopiskelijoille), terveystieto, liikunta

  • AMK:ssa työyhteisön sosiologian ja sosiaalipsykologian opettaja, opinnäytetöiden ohjaaja ja kymmenisen vuotta myös opinto-ohjaaja ja ohjaustiimin vetäjä

  Aikaisemmin  liikunnan ja terveystiedon opetusta eri kouluasteilla, nuoriso-ohjausta ja kahvilan kesäapulaisena oloa.

  TODISTUS KUNTOON, PÄÄTTÖTYÖ VALMIIKSI!